Vásárlási feltételek

Rendelés

A termék eladása az Ön által elküldött és Önre nézve kötelező érvényű megrendelés alapján történik meg. Kötelező érvényű megrendelésnek az e-mailen, esetleg faxon keresztül küldött, illetve a honlapunk webáruházában véglegesített megrendelés minősül. A megrendelés visszaigazolásáért, mely a megrendelt termék hozzáférhetőségének és a szállítás időpontjának az ellenőrzése után zajlik le, az Eladó felel. A megrendelés visszaigazolásának elküldésével a megrendelés mindkét félre, a Megrendelőre és az Eladóra tekintve is kötelező érvényű. Az Eladó által visszaigazolt rendelés (vagy annak része) mindkét félre tekintve kötelező érvényű, amennyiben a visszaigazolás létrejöttének idejében keletkező megállapodás szerinti feltételek megszegésére nem kerül sor. A szóban forgó megállapodás szerinti feltételek alatt főleg a rendelés tartalma, a termék pontos sajátosságai, mennyisége, színkivitele, a termék ára és a szállítás költsége, valamint a kiszállítás mikéntje és ideje értendő. Az Eladónak jogában áll a Vásárlótól előleget kérni, a megrendelt termék teljes árának 50 %-át képező összegben. Az ajánlatunkat mindenekelőtt olyan jogszemélyekhez intézzük, akik a gasztronómiában vállalkoznak.  

Hotline: hétfőtől csütörtökig 9:00-17:00, péntek 9:00-16:00

E-mail: info@gasztro-palazzo.hu

Webáruház: www.gasztro-palazzo.hu

Jelen Általános Üzleti Feltételek az áruszállításainkra, ajánlatainkra és az általunk nyújtott szolgáltatásokra terjednek ki és az összes üzleti kapcsolatunk tekintetében joghatályosnak számítanak.

Az üzleti és szállítási feltételeink elfogadásával automatikusan egyetért a rendelés elvégzésével is.

Általános szállítási feltételek

A szerződés tárgyának (a megrendelt terméknek) az átadása a termékek hozzáférhetősége és az Eladó vállalkozásának üzemeltetésének lehetőségei szerint a lehető legrövidebb időn belül zajlik le. A termék átvételének helyét a Vásárló megrendelése alapján tűzzük ki.  A kiszállítás teljesítése alatt a szerződés tárgyának a megadott helyre való kézbesítése értendő. A küldemény mindig tartalmazza a számlát, az áru típusa szerint a használati utasítást, valamint a garancialevelet. A Vásárló köteles átvenni a megrendelt árut. A termékek mérete és tartalma, amennyiben nincsenek kalibrálva, informatív jellegű és eltérhet a valóságtól. Az áru szállítása: a megrendeléseket mindig hétfőn zárjuk le, az áru ezt követően 5 munkanapon belül kiszállításra kerül, bonitás és hozzáférhetőség alapján. (Kivétel: hétvége és ünnepnap, megrendelésre készülő termékek).

 

Szállítási idő

Az áruleszállítás átlagos ideje 5-21 nap között mozog, az áru mennyiségétől és típusától függően, váratlan körülmények esetén hosszabb is lehet. Ha a szállítási idő megváltozik, erre felhívjuk az Ön figyelmét e-mailen keresztül vagy telefonon, és lehetősége nyílik a megrendelés felmondására, vagy pedig más termék kiválasztására. Esetlegesen megtörténhet, hogy a rendelését nem áll módunkban lebonyolítani, mert időközben a terméket a gyártó vagy az alvállalkozó kivonta a forgalomból anélkül, hogy erről értesített volna bennünket. Ebben az esetben is késedelem nélkül fogjuk Önt értesíteni, és lehetősége nyílik a megrendelés visszavonására, illetve más termék kiválasztására. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén kívánatos a kézbesítési címen kívül a mobil telefonszám megadása is (ajánlatos közvetlenül a kötelező érvényű megrendelőlapon feltüntetni), hogy munkatársunk egyeztethesse Önnel a kézbesítés pontos helyét és idejét. Ajánlatos olyan cím megadása, ahol napközben tartózkodik, mivel a futárszolgálat rendszerint 8.30 és 16.00 közt kézbesít.

Az Eladó nem vállal felelősséget:

 • a postaszolgálat illetve futárszolgálat által okozott késedelemért az áru kiszállítása során
 • a postaszolgálat illetve futárszolgálat által okozott sérülésért a küldeményen
 • azért, ha az áru esetlegesen nem került kiszállításra, a gyártó (alvállalkozó) hibájából a forgalmazási jogok korlátozásából vagy megszüntetéséből eredően, illetve más előre nem látható akadályok miatt

Reklamáció

A reklamáció intézése

 • e-mailben
 • postán keresztül, az áru visszaküldésével a címünkre
 • futárszolgálattal, az áru visszaküldésével a címünkre

Szavatosság, garancia

Minden eladott termékre 12 hónapos jótállás vonatkozik, hacsak a garancialevélben nincs másként feltüntetve.

A rendelés Vásárló általi visszavonása

A Vásárlónak bármikor jogában áll a rendelését indoklás nélkül visszavonni, amennyiben a rendelése még nem kötelező érvényű. Amennyiben a rendelése már kötelező érvényű, csak abban az esetben vonhatja vissza azt, ha az Eladó nem teljesíti a rá háruló megegyezett szállítási kötelezettségét. A visszaigazolt rendelés visszavonásának esetében a Vásárló köteles megtéríteni a kárt, melyet ezzel az Eladónak okozott. Kár alatt az az összeg értendő, melyet az Eladó a szállítás költségére fordított és amely a vételár 10%-át képezi. A kártérítés igénylésének jogát az Eladó akkor tartja fenn, amikor a szóban forgó termék „megrendelésre“ volt, tehát úgy kellett beszerezni, illetve ha az áru bebiztosítása során igazolható költségek terhelték az Eladót.

A rendelés Eladó általi visszavonása

Az Eladó fenntartja a kötelező érvényű rendelés egészének, illetve valamely részének, a megszüntetésének jogát a következő esetekben:

 • indoklás nélkül
 • a terméket már nem gyártják, kivonták a forgalomból vagy pedig jelentősen megváltozott az alvállalkozó által megadott ára.

Ha ez a helyzet fennáll, az Eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a további lépések egyeztetésének reményében. Ha a Vásárló már megtérítette a teljes vételárat vagy annak egy részét, a megtérített összeg visszafizetésre kerül banki átutalással vagy postán keresztül a lehető leghamarabb.

Elállás a szerződéstől (üzlet csomagküldő szolgálattal)

A Vásárló részéről történő elállás a szerződéstől, nem személyes átvétel esetében (nem vonatkozik az áru személyes átvételére az Eladó címén): a hatályos jogszabályok értelmében Önnek, mint ügyfélnek jogában áll elállási nyilatkozat ellenében elállni a szerződéstől, az áru átvételétől számított 14 napon belül. Ha az adott határidőn belül az elállás mellett dönt, szíveskedjen az alábbi feltételeknek eleget tenni:

Vegye fel velünk a kapcsolatot (lásd Kapcsolat), és tájékoztasson bennünket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől a rendelés számának, a vásárlás keltezésének és az Ön számlaszámának, postán keresztül történő pénzvisszafizetés esetén pedig a címének megadásával.

Amennyiben az áru már megérkezett és átvette, küldje vissza a címünkre melyet a Kapcsolat részben talál, a következő feltételek szerint:

 • az áru az eredeti, sértetlen csomagolásában kell legyen
 • az áru nem volt használva
 • az áru sértetlen
 • az áru teljes kell legyen (beleértve a tartozékokat, garancialevelet, használati utasítást stb.)
 • a vásárlást bizonyító számlával együtt

Az árut szíveskedjenek ajánlva és bebiztosítva küldeni, mivel az áru esetleges eltűnéséért a visszaszolgáltatás során nem vállalunk felelősséget (az ajánlott küldemény nem azonos az utánvéttel). Amennyiben az áru visszaküldésének minden fenti feltétele teljesül, megtérítjük Önnek a vételárat banki átutalással legkésőbb az áru tényleges átvétele és ellenőrzése utáni 14 munkanapon belül.

Amennyiben valamelyik a fenti feltételek közül nem teljesül, sajnos nem áll módunkban elfogadni az adásvételi szerződéstől való elállást, így az áru visszaküldésre kerül és a postaköltség a Vásárlót terheli.

Kockázat nélkül vásárol, mivel Önnek minden megrendelés esetében jogában áll az árut 14 napon belül visszaszolgáltatni. Kivételt csak a kivarrt termékek, egyedi méretben és kivitelben rendelt, valamint a használt termékek képeznek. Az áru sértetlenségéről való meggyőződés a kézbesítő jelenlétében történik meg. Az esetleges hiányosságokat az átvételi elismervényen kell feltüntetni, a kézbesítő aláírásával együtt.

 

Vegyes rendelkezések és az üzleti feltételek változása

A szolgáltatások színvonalának további emelésére vonatkozó javaslatait, illetve a vásárlási rendszer fejlesztését érintő egyéb javaslatait elküldheti az info@gasztro-palazzo.hu e-mail címre. Amennyiben a webáruház használati feltételei megváltoznak, az új feltételeket ezen a weboldalon tesszük közzé. Regisztrált felhasználóinkat e-mailben fogjuk értesíteni a változásokról. Az új feltételek ezen weboldalon történő közzétételüktől számítva lépnek hatályba. A feltételek más változása nem lehetséges, a mindkét fél közös megegyezésen alapuló változtatások kivételével, melyek írásban kell, hogy történjenek. Amennyiben a megváltozott feltételek ezen weboldalon történő közzététele után a továbbiakban is használja szolgáltatásainkat, ezzel elfogadja és hozzájárulását adja az új feltételekhez.

Árak

A webáruházunkban lévő árak ÁFÁ-val és ÁFA nélkül is fel vannak tüntetve. A katalógusban feltüntetett árak nettó árak, és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Áraink €-ban értendők.

1000 € = 350 000 Ft-ot (ÁFA nélkül) nem meghaladó rendelésnél felszámoljuk a csomagolási-, szállítási-, biztosítási- és postaköltséget is. Az árakat a csomagok összsúlya alapján számoljuk ki.

Csomag 0-3 kg-ig — 4.90 EUR (27%-os ÁFA nélkül)
              3-10 kg-ig — 5.40 EUR (27%-os ÁFA nélkül)
              10-20 kg-ig — 5.90 EUR (27%-os ÁFA nélkül)
              20-31.5 kg-ig— 6.50 EUR (27%-os ÁFA nélkül)

1000 € = 350 000 Ft (ÁFA nélkül) feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes. Bútorok rendelésénél a szállítási költséget a raklapok teljes számától függetlenül számoljuk fel.

Csomagjainkat futárszolgálattal szállítjuk ki, postai úton csak kivételes esetekben.

A vevő kétféle fizetési mód közül választhat:

1.     Banki átutalás – az ügyfél a banki számlánkra átutalja vagy pedig befizeti a megrendelés értékével megegyező összeget még az áru kiszállításának megtörténte előtt.

FIGYELEM!!! ÜGYFELEINKET ARRA KÉRJÜK, HOGY VÁRJANAK AZ ÁTUTALÁSSAL MINDADDIG AMÍG FEL NEM VESSZÜK VELÜK A KAPCSOLATOT, és visszaigazoljuk, hogy az Ön által megrendelt árut ki tudjuk szállítani rövid időn belül. Ezt követően e-mailben elküldjük a megtérítendő számlát. Az eredeti számlát az áruval kapja majd kézhez.

2.      Utánvét – fizetés a csomag átvételekor, az utánvét díjának összege 1.25 EUR ÁFA nélkül.

3.      Az Eladó a megrendelt eszközök bruttó vételárának 50%-át előlegként kérheti a megrendelt áruért.

 

Záró rendelkezések

A megrendelt áru a GASZTRO PALAZZO Kft. tulajdona marad a vételár teljes megtérítésének idejéig.

Jelen kínálat kiadásával minden előző kínálatban szereplő adat és ár érvénytelennek minősül.

Teljesítés helye Győr. Az esetleges bírósági eljárások a Győri Járási bírósághoz tartoznak.

Pontatlanságra és nyomtatási hibákra fenntartjuk a jogot.

Vélemény, hozzászólás?